Skip to content

Sony Music ticari ileti onay formu

TİCARİ İLETİŞİM VE TİCARİ ELEKTRONİK İLETİ ONAY FORMU

Bu formun onaylanması ile 6563 Sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve 15 Temmuz 2015 tarihli 29417 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelik kapsamında SONY MUSİC ENTERTAİNMENT TÜRKİYE TİCARET A.Ş. (“SONY”) tarafından veya bir aracı firma vasıtasıyla tarafınıza SONY ürünlerine ilişkin olarak telefon, çağrı merkezleri, faks, otomatik arama makineleri, akıllı ses kaydedici sistemler, elektronik posta, kısa mesaj hizmeti, her türlü telefon bildirimi gibi vasıtalar kullanılarak elektronik ortamda gerçekleştirilen ve ticari amaçlarla gönderilen veri, ses, yazı ve görüntü içerikli her türlü ticari elektronik ileti ile yapılacak tüm tanıtım, kampanya ve bilgilendirme mesajı gönderimini kabul etmektesiniz. SONY tarafından gönderilen iletilerde bu hususta belirtilen yöntemle gönderim listesinden kolayca ve ücretsiz olarak çıkabilirsiniz.

Back to Top