Skip to content

Kullanım Koşulları

SONY MUSIC ENTERTAINMENT WEB SİTESİ KULLANIM KOŞULLARI VE ŞARTLARI Bu kayıt ve şartlar (“Şartlar”) Sony Music Entertainment web sitelerine  (“Site”) erişiminizi ve bu Siteyi kullanımınızı düzenler. Siteye erişerek veya Siteyi kullanarak, bu Şartları kabul ediyor ve Sony Music Entertainment (“Sony Music”) ile yasal olarak bağlayıcı bir sözleşme imzalamış oluyorsunuz. Şartları dikkatlice okumanız ve anlamanız önemlidir. Şartlar tarafından bağlanmayı istemiyorsanız veya bu ehliyetiniz yoksa Siteye erişmeyin veya Siteyi kullanmayın. “Siz” veya “Sizin” şeklinde yapılan her türlü atıf Sitenin kullanıcısı olarak size atıfta bulunmaktadır. “Biz”, “bizi”, “bize” ve “bizim” şeklinde yapılan atıflar Sony Music’e atıfta bulunmaktadır. KAYIT VE ŞARTLARDAKİ DEĞİŞİKLİKLER Zaman zaman Şartlarda değişiklik yapabiliriz. Değişiklik yapıldığı takdirde, değiştirilen versiyonu bu web sayfasında yayınlayarak sizi bilgilendireceğiz ve bu sayfanın üst kısmında en son yapılan değişikliklerin tarihini belirteceğiz. Tüm maddi değişiklikler geleceğe dönük olarak uygulanacaktır. Değiştirilen versiyonların sizin için bağlayıcı olması dolayısıyla bu Şartları düzenli olarak tekrar gözden geçirmelisiniz. Söz konusu herhangi bir değişiklik yeni Şartları yayınlamamıza istinaden geçerli olacaktır. Şartlarda herhangi bir değişikliğin yayınlanmasının ardından Siteye erişmeye veya Siteyi kullanmaya devam etmenizin değişikliği kabul ettiğiniz anlamına geldiğini anlıyor ve kabul ediyorsunuz. SİTENİN KULLANILMASI Siteyi Kullanma İzni:Size, işbu Şartlardaki kısıtlamalara tabi olarak Siteyi kullanma izni veriyoruz. Uygun olmadığını düşündüğümüz herhangi bir eylem veya 4. paragrafta yer alan Kısıtlamalar dahil olmak üzere bu Şartları ihlal etmeniz durumunda Siteyi kullanma izninizi feshedebiliriz. Saldırgan, uygunsuz, yanlış, sakıncalı veya diğer şekillerde uygun olmayan içeriğe maruz kalmanız dahil olmak üzere Siteyi kullanma riski size aittir. Sitenin Kullanılabilirliği:Site herhangi veya hiçbir sebep olmaksızın, bildirimde bulunmaksızın yahut Sony Music’e herhangi bir yükümlülük getirmeksizin herhangi bir zamanda değiştirilebilir, güncellenebilir, kesintiye uğrayabilir, askıya alınabilir veya sonlandırılabilir. İÇERİK İçeriğinize ilişkin Sorumluluk Mesajlarınızın içeriğinden sadece siz sorumlusunuz ve mesaj(lar)ınız ve/ veya gönderi(ler)iniz nedeniyle herhangi bir iddia dolayısıyla Sony Music ve acentelerimizi tazmin etmeyi ve mağdur etmemeyi kabul ediyorsunuz. Herhangi bir mesajı herhangi bir sebeple veya hiçbir sebep olmaksızın dikkate almama hakkımızsaklıdır. Sony Music’in İçeriğinizi Kullanma Hakkı: Mesaj göndererek, dosya yükleyerek, veri girerek veya bu Site yoluyla herhangi bir iletişim türünü kullanarak, Sony Music’e aşağıdaki hususları kapsayacak telifsiz, daimi, münhasır olmayan, kısıtlamasız, tamamen devredilebilir, tüm dünyada geçerli bir lisans veriyorsunuz: (1) söz konusu iletişimleri kullanmak, kopyalamak, uyarlamak, iletmek, kamuya açık olarak icra veya teşhir etmek; ve (2) iletişim ile ilgili olarak verilen yukarıdaki haklardan herhangi birini kullanmak için tanınan kısıtlamasız hakkı üçüncü şahıslara alt lisans vermek. Yukarıda bahsedilen haklar, ilgili herhangi bir yargı yetkisi kapsamındaki telif hakları, ticari marka, hizmet markası veya patent kanunları dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere söz konusu iletişime ilişkin her türlü mülkiyet hakkından faydalanma hakkını kapsayacaktır. Mülkiyet: Metin, veri, grafikler, logolar, düğme ikonları, resimler, ses klipleri, video klipler, bağlantılar, dijital indirmeler, veri derlemeleri ve yazılım dahil olmak üzere Sitedeki tüm materyaller Sony Music’e aittir, Sony Music tarafından kontrol edilmektedir yahut Sony Music’e lisanslıdır ve telif hakları, ticari marka ve diğer fikri mülkiyet hakları tarafından korunmaktadır. Sitedeki materyaller sadece sizin kişisel, ticari olmayan kullanımınız içindir ve Sony Music’in söz konusu her durum için önceden yazılı onayı olmaksızın kopyalanması, çoğaltılması, tekrar yayınlanması, değiştirilmesi, yüklenmesi, gönderilmesi, iletilmesi veya e-posta veya diğer elektronik ortamlar dahil olmak üzere herhangi bir şekilde dağıtılması yasaktır. Siteden sadece kişisel, ticari olmayan kullanımınız için indirme amacıyla mevcut materyalleri, söz konusu materyallere ilişkin her türlü telif hakkı ve diğer mülkiyet bildirimlerine uygun hareket etmek kaydıyla indirebilirsiniz. KISITLAMALAR Siteyi (Sitede sunulan her türlü duyuru panosu, konuşma odası veya diğer çevrim içi hizmetler dahil ancak bunlarla sınırı olmamak üzere) kullanımınızla ilgili olarak aşağıdaki kurallar, politikalar ve feragat bildirimleri uygulanacak ve/veya kullanımınız bunlar ile kontrol edilecektir. Her mesajı incelemiyor veya gönderilen bilgilerin doğruluğunu veya geçerliliğini kontrol etmiyoruz. Gönderilerin içeriğini aktif olarak izlemiyoruz ve herhangi bir gönderinin içeriğinden sorumlu değiliz. Gönderilen herhangi bir mesajın veya bilginin geçerliliği, doğruluğu, bütünlüğü veya faydasına kefil olmuyor veya garanti vermiyoruz. Gönderilerin içeriği Sony Music’in, plak şirketlerinin veya Sony Music’le ilişkili herhangi bir kişinin veya kuruluşun görüşlerini temsil etmemektedir. Herhangi bir gönderinin sakıncalı olduğunu düşündüğünüz takdirde, bizimle iletişim kurmanızı rica ederiz. Sakıncalı içeriğin kaldırılmasının gerekli olduğunu düşündüğümüz takdirde, kaldırmak için elimizden gelen çabayı göstereceğiz. Herhangi bir gönderinin kaldırılmasının veya düzeltilmesinin manüel bir süreç olduğunu ve hemen gerçekleşmeyebileceğini dikkate almanızı rica ederiz.
 1. Başkalarının Siteyi aşağıdaki şekillerde kullanmaları konusunda yardımcı olmayacağınızı, teşvik etmeyeceğinizi veya bu şekillerde kullanmalarını sağlamayacağınızı kabul ediyorsunuz:
 2. Kasten yanlış ve/veya itibarı zedeleyici, doğru olmayan, küfürlü, kaba, müstehcen, saygısız, nefret dolu, taciz edici, cinsiyetçi, tehdit edici, herhangi birinin gizliliğini ihlal eden veya diğer şekillerde herhangi bir kanunu ihlal eden herhangi bir materyalin gönderilmesi;
 3. Bir üçüncü şahsın telif haklarını veya diğer fikri mülkiyetini veya mülkiyet haklarını ihlal eden herhangi bir materyalin gönderilmesi veya iletilmesi;
iii. Virüs, solucan, hata, truva atları ve zarar verici, yıkıcı veya zararlı mahiyette diğer öğeler içeren herhangi bir bilgi veya yazılım gönderilmesi veya iletilmesi;
 1. Sony Music’in önceden yazılı izni olmaksızın herhangi bir ticari faaliyette (satış, yarışmalar veya çekilişler dahil) bulunulması;
Ticari veya kanuna aykırı amaçlarla kişisel bilgilerin istenmesi, talep edilmesi veya toplanması;
 1. Reşit olmayanlardan kişisel bilgiler alınması
vii. Ticari mahiyette olsun olmasın toplu e-posta, anket veya diğer kitlesel mesajlar gönderilmesi; viii. Anahtar kelime doldurma veya Sitenin arama sonuçlarını diğer şekillerde yönlendirme girişiminde bulunulması; veya ix. Bir başla birey veya kuruluşun kimlik bilgilerinin kullanılması.
 1. Ayrıca başkalarının Siteyi aşağıdaki şekillerde kullanmaları konusunda yardımcı olmayacağınızı, teşvik etmeyeceğinizi veya bu şekillerde kullanmalarını sağlamayacağınızı da kabul ediyorsunuz:
 2. Başka bir kullanıcının Siteyi kullanmasının veya Siteden keyif almasının kısıtlanması veya yasaklanması (örneğin, hackleyerek veya içeriğini tahrif ederek);
 3. Sitenin herhangi bir bölümüne ilişkin olarak erişim, tekrar yükleme, tahrif etme veya indekslemek amacıyla herhangi bir robot, örümcek, site arama/tekrar yükleme uygulaması veya diğer otomatik cihazlar, süreçler veya araçlar kullanılması;
iii. Sitenin herhangi bir bölümünde veya Siteden çıktı olarak alınan veya kopyalanan herhangi bir materyal üzerinde yer alan herhangi bir telif hakkı, ticari marka veya diğer mülkiyet hakkı bildirimlerinin kaldırılması veya değiştirilmesi;
 1. Diğer kullanıcılara ait bilgilerin kaydedilmesi, işlenmesi veya araştırılması;
Sitenin herhangi bir bölümünün yeniden formatlanması veya şekillendirilmesi;
 1. Sony Music’in teknoloji altyapısına, takdir yetkisi sadece tarafımıza ait olmak üzere, makul olmayan veya orantısız ölçüde büyük bir yük oluşturan veya oluşturabilecek ya da diğer şekillerde Sitede aşırı trafik yaratabilecek herhangi bir eylemde bulunulması;
vii. Hackleme, şifre madenciliği veya diğer yollarla Siteye, kullanıcı hesaplarına, bilgi sistemlerine veya Siteyle bağlantılı ağlara yetkilendirilmemiş erişim elde edilmeye çalışılması; viii. Sitenin düzgün işleyişine müdahale eden herhangi bir cihaz, yazılım veya yordam kullanılması yahut Sitenin normal işleyişine başka şekillerde müdahale girişiminde bulunulması; Sitenin herhangi bir bilgisayar ağının güvenliğini ihlal etmek, şifreleri veya güvenlik şifre kodlarını kırmak için kullanılması; Sitenin güvenliğinin aksatılması veya Sitenin güvenliğine müdahale edilmesi yahut Siteye diğer şekillerde zarar verilmesi; veya x. Sitenin güvenlikle ilgili, Sitenin içeriğinin kullanımı veya kopyalanmasını engelleyen veya kısıtlayan yahut Sitenin kullanımına ilişkin kısıtlamaları uygulayan herhangi bir özelliğinin kaldırılması, bozulması, devre dışı bırakılması veya söz konusu özelliğe diğer şekillerde müdahale edilmesi İSTENMEYEN GÖNDERİLER Sony Music ve çalışanları istenmeyen ses kayıtları, müzikal besteler veya herhangi diğer yaratıcı materyalleri (müştereken “Gönderi”) kabul etmez veya dikkate almaz. Politikamıza rağmen, bize istenmeyen materyaller gönderdiğiniz takdirde, Sony Music Gönderinize gizli veya kişiye özel muamele yapmakla yükümlü olmayacaktır ve söz konusu Gönderiyi yapmakla (i) Sony Music’in herhangi bir zorunluluğu bulunmadığını ve söz konusu Gönderiye dayalı olarak size veya izin vasıtanızla iddiada bulunan herhangi bir kişiye karşı bir yükümlülüğü bulunmayacağını ve (ii) gönderinize dayalı herhangi bir iddiadan feragat ettiğinizi kabul etmiş sayılacaksınız. GİZLİLİK POLİTİKASI Bu Sitenin kullanımı, atıf yoluyla bu Şartların bir bütününü teşkil eden Gizlilik Politikası ile yönetilmektedir. ÜÇÜNCÜ ŞAHISLAR Site diğer web sitelerine veya uygulamalara (her biri, bir “Üçüncü Şahıs Sitesi”) bağlantılar içerebilir. Aksi belirtilmediği takdirde, Sony Music herhangi bir Üçüncü Şahıs Sitesindeki bilgi, ürün veya hizmetleri işletmemekte, kontrol veya teyit etmemektedir. Herhangi bir Üçüncü Şahıs Sitesinin kullanılabilirliğinden ve içeriğinden sorumlu tutulamayacağımızı ve herhangi bir Üçüncü Şahıs Sitesini kullanma riskinin kendinize ait olduğunu kabul ediyorsunuz. TAZMİNAT Sony Music ve bağlı şirketlerini, yetkililerini, yöneticilerini, çalışanlarını, acentelerini, lisansörlerini ve tedarikçilerini, (i) Siteye erişiminiz ve Siteyi kullanmanız, (ii) Şartları ihlal etmeniz, (iii) Site ile bağlantılı olarak satın alınan veya elde edilen her türlü ürünü veya hizmeti kullanmanız veya (iv) sizin veya hesabınızı kullanan herhangi bir üçüncü şahsın herhangi bir kişi ve kurumun herhangi bir fikri mülkiyet veya diğer haklarını ihlal etmesi sonucunda ortaya çıkan makul avukatlık ücretleri dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere tüm kayıplar, masraflar, hasarlar ve maliyetlere istinaden tazmin etmeyi, savunmayı ve mağdur etmemeyi kabul ediyorsunuz. Sony Music, tarafınızdan tazminata tabi herhangi bir hususun münhasır savunmasını ve kontrolünü, masrafları size ait olmak üzere talep etme hakkını saklı tutar. GARANTİ KOŞULLARI VE SORUMLULUĞUN SINIRLANDIRILMASI BU KISIMDA SONY MUSIC VE İŞTİRAKLERİ, BAĞLI ORTAKLIKLARI VE LİSANSÖRLERİNİN SORUMLULUKLARININ SINIRLANDIRILMASI AÇIKLANDIĞI İÇİN LÜTFEN DİKKATLİ OKUYUNUZ. AŞAĞIDAKİ ALT BÖLÜMLERİN HER BİRİ SADECE YÜRÜRLÜKTEKİ KANUNUN İZİN VERDİĞİ AZAMİ ÖLÇÜDE UYGULANMAKTADIR. BURADA YER ALAN HİÇBİR HUSUS YASAL OLARAK KISITLANMASI MÜMKÜN OLMAYAN HERHANGİ BİR HAKKINIZI KISITLAMA AMACI TAŞIMAZ.
 1. SİTE SİZE “OLDUĞU GİBİ”, “TÜM HATALARIYLA” VE “KULLANILABİLDİĞİ ŞEKLİYLE” SUNULMAKTADIR. SİTEYİ KULLANMA TAKDİRİ VE RİSKİ SİZE AİTTİR. SONY MUSIC SİTENİN KALİTESİ, DOĞRULUĞU VEYA GÜVENİLİRLİĞİ, GÜVENLİĞİ, EMNİYETİ YAHUT SİTE İÇERİĞİ HAKKINDA HERHANGİ BİR İDDİADA BULUNMAZ, SÖZ VERMEZ. BUNA İSTİNADEN, SONY MUSIC SİTEYİ KULLANMANIZ NEDENİYLE ORTAYA ÇIKAN HERHANGİ BİR KAYIP VEYA HASAR İÇİN SİZE KARŞI YÜKÜMLÜ DEĞİLDİR.
 2. SONY MUSIC, TİCARETE ELVERİŞLİLİK, BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUK, İHLAL ETMEME KONUSUNDA İMA YOLUYLA HERHANGİ BİR GARANTİ DAHİL ANCAK BUNUNLA SINIRLI OLMAMAK ÜZERE, AÇIKÇA VEYA İMA YOLUYLA YAPILMIŞ OLSUN OLMASIN TÜM GARANTİLERDEN FERAGAT EDER. SİTEYİ KULLANIMINIZLA İLGİLİ TOPLAM SORUMLULUK VE RİSKİ KABUL ETMEKTESİNİZ.
 3. SONY MUSIC, BAĞLI ORTAKLIKLARI VE SPONSORLARI SİTEYLE VEYA HERHANGİ BİR ÜÇÜNCÜ ŞAHIS SİTESİYLE HERHANGİ BİR ŞEKİLDE BAĞLANTILI OLARAK ORTAYA ÇIKAN HERHANGİ BİR DOĞRUDAN, DOLAYLI, ARIZİ, NETİCE KABİLİNDEN, ÖZEL, ÖRNEK TEŞKİL EDEN, CEZAİ VEYA DİĞER HASARLARDAN SORUMLU VEYA YÜKÜMLÜ TUTULAMAZ. SİTE, İLGİLİ HİZMETLER VE/VEYA HERHANGİ BİR ÜÇÜNCÜ ŞAHIS SİTESİ İLE İLGİLİ MEMNUNİYETSİZLİĞİNİZ DURUMUNDA TEK VE MÜNHASIR HAKKINIZ VE HUKUKİ ÇÖZÜM YOLUNUZ SİTEYE ERİŞİMİNİZİ VEYA SİTEYİ KULLANIMINIZI DURDURMAK VE SONLANDIRMAK OLACAKTIR.
 4. SONY MUSIC SİTEDE YER VERİLEN İŞLEVLERİN KESİNTİSİZ VE HATASIZ OLACAĞINI, HATALARIN DÜZELTİLECEĞİNİ YAHUT SİTE VEYA HERHANGİ BİR ÜÇÜNCÜ ŞAHIS SİTESİ VEYA BUNLARI KULLANILABİLİR HALE GETİREN SUNUCULARIN VİRÜSLERDEN VE DİĞER ZARARLI BİLEŞENLERDEN ARINDIRILMIŞ OLDUĞUNU GARANTİ ETMEZ.
 5. SONY MUSIC SİTEDEKİ VEYA HERHANGİ BİR ÜÇÜNCÜ ŞAHIS SİTESİNDEKİ MATERYALLERİN KULLANILMASINA VEYA KULLANILMASININ SONUÇLARINA İLİŞKİN HERHANGİ BİR GARANTİ VEYA BEYANDA BULUNMAZ.
 6. SONY MUSIC SİTEDE YAYINLANAN MATERYAL VE BİLGİLERİN HANGİ SIKLIKTA GÜNCELLENECEĞİNE (EĞER YAPILIYORSA) VEYA SİTEDE ÖN PLANA ÇIKARILAN KAYIT SANATÇILARININ VEYA DİĞER BİREYLERİN (EĞER VARSA) SAYISINA VEYA TANIMLANMASINA İLİŞKİN HERHANGİ BİR GARANTİ VEYA BEYANDA BULUNMAZ.
 7. YASAKLANAN YERLERDE HÜKÜMSÜZLÜK
Siteye dünya genelinde erişilebildiği halde, bu Sitede belirtilen veya atıfta bulunulan tüm ürünler ve hizmetler herkes veya tüm coğrafi konumlar için kullanılabilir durumda olmayabilir. Sony Music, herhangi bir ürün veya hizmetin istediği herhangi bir kişiye veya coğrafi bölgeye sunulmasını veya miktarını, takdir yetkisi kendisine ait olmak üzere kısıtlama hakkını saklı tutar. Bu Sitede herhangi bir ürün veya hizmet için yapılan her türlü teklif yasaklandığı takdirde hükümsüzdür. PROMOSYON KURALLARI Site aracılığıyla sunulan her türlü yarışma, çekiliş, anket, oyun veya benzer promosyonlar (müştereken “Promosyonlar”) bu Şartlardan ayrı belirli kurallara tabi olabilir. Söz konusu Promosyonlardan herhangi birine katılarak, burada düzenlenen Şartlardan farklı olabilecek söz konusu kurallara tabi olacaksınız. Sony Music, belirli bir Promosyon için uygulanan her türlü belirli kuralları ve bu Şartlara ek olarak, söz konusu faaliyetlere ilişkin verdiğiniz her türlü bilgiyi yöneten Gizlilik Politikamızı gözden geçirmenizi önermektedir. Bir Promosyonun kuralları ile bu Şartlar arasında bir ihtilaf olduğu takdirde, Promosyon kuralları geçerli olacaktır. GENEL ŞARTLAR
 1. Şartların hükümlerinden herhangi biri bir mahkeme veya yargı yetkisine sahip başka bir hukuki kürsü tarafından uygulanamaz kabul edildiği takdirde, söz konusu hükümler gerekli olan azami ölçüde sınırlandırılacak veya iptal edilecek, dolayısıyla diğer Şartlar tam olarak geçerli ve yürürlükte kalacaktır.
 2. Şartlar Site kullanımına istinaden sizin ve bizim aramızdaki anlaşmanın bütünü teşkil etmektedir ve ilgili konuda sizin ve bizim aramızda önceden yapılmış her türlü anlaşmamın yerini almaktadır. Taraflar beyan edilen ancak bu Şartlarda açıkça yer verilmeyen herhangi bir beyana bir ilgi atfedilmeyeceğini kabul eder.
 3. Şartlarda yapılan değişikliklerle ilgili olanlar dahil olmak üzere size e-posta, normal posta veya Siteden iletişimde bulunarak bildirimler gönderebiliriz.
 4. Sony Music’in Şartlardan doğan herhangi bir hakkını veya bir hükmü uygulamaması veya yürürlüğe koymaması söz konusu hak veya hükümden feragat ettiği anlamına gelmez. Taraflardan herhangi birinin burada belirtilen herhangi bir hakkını herhangi bir şekilde uygulamaması burada belirtilen diğer haklarından feragat ettiği anlamına gelmeyecektir.
 5. Sony Music’in önceden yazılı onayı alınan durumlar haricinde Şartlar sizin tarafınızdan devir veya temlik edilemez yahut alt sözleşme konusu yapılamaz ancak tarafımızdan kısıtlama olmaksızın devir veya temlik edilebilir. Şartları ihlal edecek şekilde yapılan herhangi bir temlik hükümsüz olacaktır.
 6. Şartlarda yer alan bölüm başlıkları sadece kolaylık sağlama amaçlı olup hiçbir yasal veya sözleşmeye dayalı etkisi yoktur.
Back to Top