Skip to content

Wyng Aydınlatma Metni

Kişisel Verilerinizin İşlenme Amacı ve Dayanağına İlişkin

Aydınlatma Metni

A. Veri Sorumlusuna İlişkin Bilgiler

Levazım Mahallesi Koru Sokak Korukent Sitesi D Blok D:Z1 Levent İstanbul adresinde bulunan Sony Music Entertainment Türkiye Ticaret A.Ş. (“Şirket”) olarak, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) kapsamında <Veri Sorumlusu> sıfatına sahip olmamız çerçevesinde; kişisel verilerinizi yasalara uygun surette, aşağıda belirttiğimiz amaçlarla toplamakta, işlemekte ve yurtdışında üçüncü kişilere aktarabilmekteyiz.

B. İşlenen Kişisel Veriler ve İşleme Amaçlarına İlişkin Bilgiler

Şirketimiz, www.wyng.com web sitesi üzerinden form dolduran gerçek kişilerin e-posta adresi; IP ve log kaydı verisini (i) Şirketin ürün ve hizmetlerinin önerilmesi ve tanıtılması kapsamında reklam ve pazarlama amaçlı ticari elektronik ileti gönderilmesi ve (ii) veri sahibinin talep ve şikâyet yönetimi amaçlarıyla işlemekte, anılan amaç ve kapsam dışında kullanılmamak kaydıyla, gerekli bilgi güvenliği tedbirleri de alınarak saklanmaktadır.

C. İşlenen Kişisel Verilerin Aktarıldığı Kişiler ve Aktarım Amaçları

Şirket kişisel verileri yalnızca yukarıda sayılan amaçlar doğrultusunda ve Kanunun 8. ve 9. maddelerine uygun olarak üçüncü kişilere aktarmaktadır. Bu kapsamda kişisel verileriniz, verinin toplandığı ortamı sağlayan yazılım aracı ile kişiye tercih, beğeni ve alışkanlıkları doğrultusunda tanıtım, reklam yapılabilmesi, bülten gönderilmesi, fayda ve fırsatlar sunulabilmesi amacıyla hizmet verecek ortam aracının Şirketimizin dahil olduğu yurtdışındaki Sony Grup şirketlerine veya yurtdışındaki iş ortağı olan üçüncü kişilere ait olması nedeniyle yurtdışı ile paylaşılmaktadır.

D. Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Yukarıda bahsi geçen kişisel verileriniz www.wyng.com web sitesinde bulunan form aracılığıyla elektronik olarak, Kanunun 5. Maddesinde belirtilen “açık rıza” hukuki sebebine istinaden toplanmaktadır.

E. Haklarınızın Kullanılmasına İlişkin Başvuru Yolları

Kanunun veri sahibinin haklarını düzenleyen 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ”e göre; (i) Şirketimizin Levazım Mahallesi Koru Sokak Korukent Sitesi D Blok D:Z1 Levent İstanbul adresine noter marifetiyle veya PTT üzerinden iadeli taahhütlü mektupla, veya (ii) [email protected] e-posta adresine Şirketimize bildirilen ve Şirketimiz sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresiniz üzerinden veya (iii) Şirketimizin şu kayıtlı elektronik posta (KEP) adresine: [email protected] 5070 Sayılı Kanun kapsamında elektronik imzalı olarak iletebilirsiniz.

Back to Top